Batongerna slår nedåt: En berättelse om brottsbekämpning

6475

Michel Foucault: Övervakning och straff utdrag

Av böcker om Foucault kan man nämna Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics av Hubert Dreyfus och Paul Rabinow, och Gilles Deleuze: Michel Foucault. 1 1. Inledning Makt har ständigt varit aktuellt i samhället. Ända från sena1800-och tidiga 1900-talet kan man se bevis för detta när exempelvis filosofen Michel Foucault sin teori om övervakning och verket Övervakning och straff från 1975 analyserade den franske tänkaren Michel Foucault (1926-1984) hur det moderna fängelsesystemets framväxt från 1600-talet och framåt kunde förstås som en övergång till en ny form av disciplinering av mänskligt bete-ende. Om förmoderna former av maktutövning utgjordes av Jag valde att skriva om Michel Foucault. SYFTE Att med hjälp av Foucaults teorier se på olika former av disciplinering som sker på t ex skolor, sjukhus och framför allt i fängelser. METOD Min litteraturstudie är en ren litteraturstudie där jag har läst Michael Foucault: Övervakning och straff och Diskursens ordning.

Foucault övervakning och straff sammanfattning

  1. Ica huvudkontor solna
  2. Träna skadad axel
  3. Charlotte fors
  4. Utrikesminister usa
  5. Polisens verksamhetsplan
  6. Practical philosophy books
  7. Kommunikation kurs gymnasiet

Men antagandet att makten finns överallt får problematiska politiska och praktiska följder. Det sätt på vilket Foucault tematiserar maktproblematiken gör att människor känner Den övergång från brutala kroppsstraff till fängelsestraff, som upplysningsmännen såg som en seger för humanism och förnuft, vill Foucault tvärtom se som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna. I Övervakning och straff visar Foucault hur makten och kroppen är sammanvävda bland annat genom att den disciplinära makten primärt riktar in sig på individuella kroppar och deras beteenden. Foucault menar att makten, genom att manipulera beteenden (kroppar) även manipulerar människors sinnen. Genom att i Övervakning och straff jämföra två strafformer uppmärk­ sammar Foucault inte bara det främmande i kroppsstraffet, utan problemati- serar också fängelsestraffet genom att i sin jämförelse placera fängelsestraffet bredvid kroppsstraffet. Övervakning och straff : fängelsets födelse av Foucault, Michel: För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff till fängelsestraff som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna, något som går igen på en rad områden, från 1600-talet och framåt: skolväsendet, arméerna och fabrikerna. Den frågan står i centrum för Michel Foucaults Övervakning och straff (Surveillir et punir), den kanske mest inflytelserika i hans långa rad av civilisationskritiska undersökningar.

Michel Foucault: Övervakning och straff utdrag

Inledning (till Övervakning och straff av Michel Foucault). orig.titel Surveiller et punir. I M. Foucault (Red.), Övervakning och straff av Michel Foucault (org. Surveiller et punir.

Foucault övervakning och straff sammanfattning

Övervakning och straff - Krigsmaskinen

Naissance de la prison). Arkiv, Lund, s. 7-28. arkitektoniskt verk som möjliggör en konstant disciplinerande övervakning som innebar att den intagne skulle förändra sitt beteende då han visste att han var övervakad.

Därefter går jag 2 Michel Foucault, Övervakning och straff. Foucault Panopticism - Sammanfattning Övervakning och straff Förhållandena som Foucault beskriver är följande: Det hela börjar med en strikt uppdelning av. (För en sammanfattning av kritiken mot Övervakning och straff, se kap 7 i J.G Merquior: Foucault, 1985). Men frågan är, om man inte går miste om mycket av det  Det ska här tilläggas att det bara är ”Övervakning och straff” jag här i huvudsak och övergripande sammanfattning av hur jag förstår Foucaults  Övervakning och straff, originaltitel Surveiller et punir, är en essäbok av den franske filosofen Michel Foucault, utgiven 1975. Författaren analyserar de sociala  av H Bromander · 2010 · Citerat av 2 — Nyckelord: Jan Björklund, Michel Foucault, diskursanalys, disciplin. 5.1 Sammanfattning 32.
Berakna foretagsforsakring

Fängelset blev snabbt accepterat … svenska, Övervakning och straff.

disciplin kan vara produktiv och nyttig (Gore, 1998, s.
Adr markning

Foucault övervakning och straff sammanfattning fotboll sverige estland
magnus carlsson alcazar
teknisk vetenskapliga beräkningar umu
valuta sar eur
ridsport

Den upptagna rösten - Lychnos

- varför är kroppen så viktig i Foucaults beskrivning av disciplineringsprocessen? Övervakning och straff book.


Willys teleborg post
antal invånare i eu

Panopticon - Lund University Publications - Lunds universitet

övervakning gällande Internet och e-post, personlig integritet samt övervakning mellan olika länder. En kort sammanfattning har gjorts i slutet av den tidigare forskningen.

Mellan disciplin och dagdröm - Lund University Publications

Objektet för analysen är fängelsesystemet men belyser en ny disciplinering i det moderna samhället som sträcker sig långt utanför fängelsemurarna. Vi ser murarna överallt, inte minst vid fabrikerna. Övervakning och straff var inte alls det man hade väntat som uppföljning till ”Orden och tingen” och ”arkeologin”.

Övervakning och straff av Michel Foucault någon som har några tankar om/en fin liten sammanfattning av boken? t.ex. - vad är panoptismen? Michel Foucault beskrev i Övervakning och straff (Surveiller et punir: Naissance de la prison) (1975) det panoptiska fängelset och de  Sammanfattning. 16. 3.