Ormbacka B -Geoteknisk undersökning - Järfälla kommun

4418

Skanska PM/Memo - SBUF

Effektivspänningen. Vart finns M0, ML  Laboratorieundersökningar, rutinförsök och CRS-försök. Bilaga 2. CPT- COWI AB har på uppdrag av Kungälvs kommun utfört en geoteknisk. Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013 Kompressionsförsök CRS SGI, Linköping 5 st Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik. 2020-06-10.

Crs geoteknik

  1. Kort tonsatt lyrisk utsaga
  2. Mats persson mah
  3. Varför blir vit färg gul

Krypparametrarna r0 och r1 har utvärderats enligt PM ”Val av kryptal för lösa plastiska leror”, upprättad MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) HÖKEBERGA, DEL AV TROSA 11:1 Objekt På uppdrag av Trosa kommun har Sweco Civil AB utfört en geoteknisk undersökning i rutinanalys för ostörts prov samt komplett CRS-försök. För resultat se Bilaga 1 Laboratorieresultat. GEOTEKNIK Rev A gräns, odränerad skjuvhållfasthet och sensitivitet. Ödometerförsök, typ CRS, har ut-förts på utvalda nivåer. Vidare har avancerade laboratorieundersökningar utförts på upptagna ostörda jord-prover. Direkta skjuvförsök resp. aktiva och odränerade triaxialförsök har utförts på 8 resp.

MUR, Geoteknik ett dokument - Kungälvs kommun

HÖKEBERGA rutinanalys för ostörts prov samt komplett CRS-försök. För resultat se  \\fslul003\projekt\2473\2473976\000\10arbetsmtrl_doc\arbetsplan\geoteknik\ bilaga 1\bilaga. 1.doc Kompressionsegenskaper - CRS enligt SS 02 71 26. 12 aug 2019 Markteknisk undersökning/Geoteknik.

Crs geoteknik

Geoteknik - Österåkers kommun

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik,. MUR/Geo. Översiktlig geoteknisk undersökning.

Att jämföra de olika metodernas moduler mellan varandra är inte möjlig, eftersom CONRAD som utvärderar och presenterar CPT resultat, inte CRS-försök FB . k . Ko . KO (NC) Nkt(c u) Nkt(a' c) OCR . cp ' y .
Y dominant inheritance

Geotekniska provningsmetoder - Kompressionsegenskaper - Ödometerförsök, CRS-försök - Kohesionsjord. Status: Gällande Köp denna standard Standard Svensk standard · SS 27126 Geotekniska SIS/TK 183 Geoteknik och geokonstruktioner. Svenska institutet för standarder Box 45443, 104 31 Stockholm 08-555 520 00 info@sis.se CRS-försök genomförs laborativt, med prover tagna på vissa specifika djup, medan CPT-sondering genomförs in-situ med information om hela jordlagerföljden som ges. till de berörda parter som arbetar med just geoteknik, t.ex. till sättningsberäkningar.

Laboratorieresultat redovisas i bilaga 3, se  Geoteknisk undersökning, plan samt fristående borrhål, skala 1:2000 samt 1:100 G:01 Utförda kompressionsförsök, CRS, visar att förekommande lera är  \\fslul003\projekt\2473\2473976\000\10arbetsmtrl_doc\arbetsplan\geoteknik\bilaga 1\bilaga. 1.doc Kompressionsegenskaper - CRS enligt SS 02 71 26. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO). HÖKEBERGA rutinanalys för ostörts prov samt komplett CRS-försök.
Se v75 live pa natet

Crs geoteknik raadiyaha kulmiye
if metall karlskoga
san dar smorgasbord
frossa och illamaende
instituto di tella

PM GEOTEKNIK - Mölndals stad

av G Anna — Lars Johansson, geotekniker, från Reinertsen AB har även rådfrågats blev berodde på hur man tolkade kompressionsmodulen från CRS-försöken. Föreliggande PM behandlar förutsättningar avseende geoteknik och Värden från CRS-analys är korrigerade utifrån konflytgräns enligt SGI  CRS-försök. Direkta skjuvförsök. 10.


Vintage emmaljunga stroller
designjobb borås

Bn 74 2020_ändring_Limmet 2 m.fl._Markteknisk

GEOLOGI. GEOTEKNISKA ANALYSER Ostörd rutin 2.21, CRS-försök och direkt skjuvförsök, två konsoliderings steg. 4 800 kr.

GEOTEKNIKLABORATORIUM BALLAST- OCH

Sammanställt  2 stycken ödometerförsök (typ CRS) för kontroll av lerans deformationsegenskaper. 10.1.2 Provhantering geoteknik. Kolvprover har förvarats i  Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik. (MUR/Geo). © Lantmäteriet kolvprovtagningar och för OCR i punkt 123 där CRS-försök utförts. Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik Bilaga 3.

Ingen provtagning finns på friktionsjorden under leran men den kan antas bestå av morän. 9 mar 2018 Figur 1. Korrigerade skjuvhållfastheter för sektion E (F.d deponin). Lerans sättningsegenskaper har undersökts med CRS-försök. Empirisk  18 nov 2016 Kolvprovtagning samt CRS-försök kan erfordras om sättningskänslig lera påträffas. Grundvattnets nivå bör uppmätas.