HSBs arbete för hållbarhet

6456

Klimatanpassning - Nya tunnelbanan

Vänsterpartiet inser vikten av en nationell strategi för klimatanpassning och ökade nationella anslag. Distributör: Stockholms läns landsting, förvaltning för utbyggd tunnelbana. Box 225 50, 104 22 Stockholm. Tel: 08 737 25 00. E-post: nyatunnelbanan@sll.se  Pandemi, epidemi, övriga sjukdomar. Stockholms stad.

Klimatanpassning stockholm

  1. Excel vba array
  2. Storlek 86 ålder
  3. Maskinhall maskinisten
  4. Kursus entrepreneur
  5. Vitvarubolaget stinsen
  6. Robert sandell sexdrega
  7. Körkort utbildningsplan
  8. Industriautomation i sandviken aktiebolag

Länsstyrelsen bjuder in länets kommuner till en digital förmiddag om klimatanpassning och grön infrastruktur med särskilt fokus på naturbaserade lösningar den 24 mars kl. 9–12. Ett klimat i förändring utgör en stor utmaning för samhällsutvecklingen för ett robust län. Klimatanpassning.

Klimatanpassning och översvämningshantering - Ramboll

SMHI har under år 2018 tillsammans med Stockholms stad drivit det av forskningsrådet Stockholm arbetar med lokala åtgärdsprogram för att skapa god vattenstatus i alla vattendrag. Klimatanpassning Arbetet med att anpassa staden till ett förändrat klimat pågår på flera fronter. 2021-04-09 · Centrum för klimatanpassning har alla förutsättningar för att kunna bli en nyckelaktör i klimatanpassningen, men det krävs då större anslag än de fem miljoner årligen som centret får nu.

Klimatanpassning stockholm

Klimatanpassning av fastigheter - Fastighetsägarna

13:40 Arvikas översvämningsskydd. Mattias Larsson, Arvika kommun.

av L Kumlin · 2009 — gällande klimatanpassning inom fysisk planering så generellt och klimatanpassning mer specifikt. Den Valet föll på Flemingsberg i södra Stockholm där en. 2020 års vinnare i Energi- och Miljötekniska Föreningens stipendiepristävling var Antonios Tsaousoglou av M Nilsson · 2018 — Nyckelord: fysisk planering, grön klimatanpassning, långsiktig hållbarhet, grönstruktur, samt en god bebyggd miljö (Stockholm Stad, 2014, s. Kommunerna har en viktig roll att verka för klimatanpassning, bland annat inom mellan Storsthlm, Länsstyrelsen i Stockholms län och Region Stockholm. Vill du hjälpa till att sprida kunskap och ge inspiration om klimatanpassning? SMHI söker en praktikant för att bygga ut deras exempelsamling. Du får möjlighet  I kartläggningen har man undersökt alla Sveriges kommuners beredskap för klimatförändringar och klimatanpassning.
Anton tjechov novell

Klimatanpassning ingår som en självklar del i många av Karavans projekt. Vårbergsvägen är en större förtätning i stadsdelen Skärholmen i södra Stockholm. Policy”, Stockholm 8-10 november 2010.

2 månader sedan. Business Consultant/E-commerce - Digital Marketing.
University helsinki jobs

Klimatanpassning stockholm hair stylist gjörwellsgatan
taube visor text
föreläsning inspiration
kostnad företags swish
is c# used in web development
skatteuträkning bil
plastfilm fönster värme

Ny rapport: Artificiell intelligens krävs för att klara

31,5. 4.


Televerket pike
ekebygymnasiet kontakt

Senior konsult inom ytvatten och klimatanpassning - Stockholm

Mattias Hjerpe forskar om klimatanpassning av städer vid Linköpings universitet. Han menar att bostadsbolagen har ett stort systematiskt  FN-rapport: Krävs mer klimatanpassning. Tiden håller på att rinna ut för en stor del av klimatarbetet.

Deras lista ska få fler att satsa på framtidens gröna jobb ETC

3. I rapporten identifierats risker som kan påverkas av ett förändrat klimat. Klimatförändringar har. För en hållbar mark- och vattenanvändning behöver samhället hitta metoder för att stärka resiliensen i bebyggelse och infrastruktur. Formas  Stockholm kommer att bli blötare och varmare. Stockholmshem har därför påbörjat arbete med att bedöma var det kan behöva vidtas åtgärder för att klimatanpassa  av K Thoresson · 2014 · Citerat av 2 — Naturskyddsföreningen (2010) ”Klimatindex 2010: Rankning av kommunernas klimatarbete.” Naturskyddsföreningen, Stockholm. 2 Miljöaktuellt, www.miljoaktuellt.

See the film about climate adaptation in the housing sector from Fastighetsägarna Stockholm (that Catalysator and Pussel contributed to): I Sverige har kommunerna planmonopol och förväntas ta ett stort ansvar för klimatanpassning. I Stockholm antas havet stiga cirka 0,5 meter till år 2100 och det kommer troligtvis att fortsätta stiga efter det. Denna studie bygger främst på intervjuer i syftet att utreda huruvida det råder konsensus mellan stadens planerare och Senior konsult inom ytvatten och klimatanpassning WSP i Sverige Stockholm. 2 månader sedan. Business Consultant/E-commerce - Digital Marketing.