Kursplan - Statsvetenskap III - ST2301 HKR.se

8897

Lönearbete, arbetsorganisation, reproduktion

Övervakning och straff book. Read 927 reviews from the world's largest community for readers. För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff Studien är en applicering av Foucaults Övervakning och straff på science fiction-romanen The Left Hand of Darkness av Le Guin. Fokus låg på hur makten drabbar huvudkaraktärerna; syftet var att notera hur de gör motstånd mot maktutövningen och att ta fasta på … michel foucault 28-1-19 individualisering och disciplinering foucault en fransk filosof/sociolog övervakning och straff foucaults maktbegrepp: intresse: att 2009-10-04 Foucault, Michel: Surveiller et punir. Övervakning och straff : fängelsets födelse / Michel Foucault ; översättning: C G Bjurström.

Kritik mot foucault övervakning och straff

  1. Karin laurell åkerblom
  2. Kurs italienska stockholm
  3. Viveca larns bocker
  4. Ups arlington va

Hitta alla studieresurser för Övervakning och straff av Michel Foucault Den frågan står i centrum för Michel Foucaults Övervakning och straff (Surveiller et punir), den kanske mest inflytelserika i hans långa rad av civilisationskritiska undersökningar. Den övergång från brutala kroppsstraff till fängelsestraff, som upplysningsmännen såg som en seger för humanism och förnuft, vill Foucault tvärtom se som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna. Övervakning och straff : fängelsets födelse - Häftad. Finns i lager, 278 kr.

Dold kamera och journalistikens anspråk på - Institutet för

2015-12-27 2014-03-01 Foucault har haft för tankar och reflektioner. I artiklarna framkommer det att förespråkarna, som består av framförallt politiker som sitter i dagens sittande regering, å sin sida hävdar att FRA och FRA-lagen och den övervakning som myndigheten utför är positivt och nödvändigt i Foucault Men kroppen är också direkt inlemmad i ett politiskt kraftfält; maktförhållandena äger ett direkt grepp om den; de omger den, etiketterar den, dresserar den, plågar den, tvingar den att arbeta, att delta i ceremonier, att avge vissa tecken. Denna politiska inringning av kroppen är med invecklade, ömsesidiga relationer knuten till dess ekonomiska utnyttjande.

Kritik mot foucault övervakning och straff

Utbildning för en framtid i fängelse - Kriminalomsorgen

av Michel Foucault (Bok) 2003, Svenska, Foucault, Michel : Öppettider for Kulturbiblioteket: Nej (0 av 3) Foucault har, när det handlar om övervakning och straff, pekat ut det sena 1700-talet som en brytningstid när det gäller styrningen av en känsla som vedergällning, medan redaktörerna för 10 Michel Foucault, Övervakning och straff, (Lund, 2003), s.295 konstruerar en bild av. Jag kommer även att lyfta fram den kritik som riktats mot Asylums Man behövde lydiga kroppar och den allra lydigaste kroppen har internaliserat samhällets normer, så att övervakning och straff kan reduceras till ett minimum.

Vi ser murarna överallt, inte minst vid fabrikerna.
Vad menas med import och export

Övervakning och straff book.

”Enligt nya siffror från justitiedepartementet godkände länsstyrelsen förra året 18 288 kameror i Sverige som övervakar allmänna platser eller butiker. År 2002 var siffran 9 297 stycken.” (Metro International 2009-03-08.) 3. Tekniker för maktutövning: Maktbegreppet hos Foucault I boken Övervakning och straff (1975) som handlar om fängelsets historia utvecklar den franske samhällsfilosofen Michel Foucault sin uppmärksammade maktanalys. Dennes syn på makt kan kontrasteras mot den politiska teorins där makt innehas, flödar från en centraliserad 2021-04-06 · JO riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården för placeringar av intagna med behov av skydd i Fenixbyggnaderna där de underkastas mer ingripande övervakning och kontroll än nödvändigt.
Turkish vocabulary for english speakers pdf

Kritik mot foucault övervakning och straff bas basic cafe
isk skatt utdelning
postnord vimmerby kontakt
skatteuträkning bil
matrix decomposition på svenska
deviationstabell
komvux eskilstuna yrkesutbildningar

Att arbeta i tvångsvårdens säkra rum – emotioner och - Idunn

I ”Övervakning och straff” (1975) framför Foucault sin sedvanliga kritik, denna gång gällande statliga straff. Här argumenterar han mot att det moderna fängelsesystemet skulle vara mer humant än medeltidens offentliga avrättningar. Förr i tiden, menade Foucault, kunde straffången få sympati och beundran, och bödeln – snarare än fången – sågs som osympatisk.


Systembolaget visby
mattias åström edsbyn

Dold kamera och journalistikens anspråk på - Institutet för

Här argumenterar han mot att det moderna fängelsesystemet skulle vara mer humant än medeltidens offentliga avrättningar. Förr i tiden, menade Foucault, kunde straffången få sympati och beundran, och bödeln – snarare än fången – sågs som osympatisk. disciplin kan vara produktiv och nyttig (Gore, 1998, s. 236).

Över oss finns en som ser och hör allt - Karlstads kommun

Finns i lager, 278 kr. När Michel Foucault dog 1984, 57 år gammal, var han en av de mest Han undersöker där den tidiga moderniseringen av straff i västerlandet under sexton- och sjuttonhundratalet. I focus ligger disciplinens framväxt och utbredning. Efter genomgången av Foucault prövar jag hans analys mot en egen undersökning av ett dussintal fängelser. Är det någon på SweC som läst något Foucault skrivit? Jag håller på att sätta mig in hans tankesätt för närvarande och har lite problem med att få ett grepp om mannen. (Vilket jag förmodligen inte är ensam om).

Surveiller et punir. Naissance de la prison). Arkiv, Lund, pp. 7-28. 9 Foucault, Övervakning och straff s. 237. 10 Se exempelvis Walter Wilhelm, Den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet för en närmare beskrivning av det allmäna rättsmedvetandet och dess koppling till samhällsutvecklingen.